Used Hospitalbeds
Thuiszorg-bed.nl is een onderdeel van Used Hospitalbeds is gevestigd aan Gaastraweg 2 8444 DE Heerenveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Thuiszorg-bed
Gaastraweg 2
8444 DE Heerenveen
https://www.thuiszorg-bed.nl/
+31 85 2733 499

Douwe Velink is de Functionaris Gegevensbescherming van Used Hospitalbeds (Thuiszorg-bed.nl). Hij/zij is te bereiken via info@thuiszorg-bed.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Geautomatiseerde besluitvorming
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Delen van persoonsgegevens met derden
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Used Hospitalbeds (Thuiszorg-bed.nl) verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@thuiszorg-bed.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Used Hospitalbeds (Thuiszorg-bed.nl) verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming:
Used Hospitalbeds (Thuiszorg-bed.nl) neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Used Hospitalbeds [Thuiszorg-bed.nl]) tussen zit.
Used Hospitalbeds gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Magento, voor het verwerken van uw bestelling.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Used Hospitalbeds (Thuiszorg-bed.nl) bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorien.
Personalia > Bewaartermijn 1 jaar ivm garantie en of reparatie van de door u aangeschafte artikelen
Adres > Bewaartermijn > 1 jaar ivm garantie en of reparatie van de door u aangeschafte artikelen
Bankgegevens > Bewaartermijn > 1 maand. De betalingen worden gedaan aan Sisow.
Sisow is een gecertificeerd bedrijf dat voor diverse webwinkels deze betalingen uit mag uitvoeren.
https://www.sisow.nl/ 

Delen van persoonsgegevens met derden:
Used Hospitalbeds (Thuiszorg-bed.nl) verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Used Hospitalbeds (Thuiszorg-bed.nl) gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Used Hospitalbeds en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@thuiszorg-bed.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Used Hospitalbeds wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Used Hospitalbeds (Thuiszorg-bed.nl) neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@thuiszorg-bed.nl

© 2019 - 2022 Thuiszorg-bed.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel